loader image

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie

Kancelaria Honors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie [adres: Gdów 285, 32-420 Gdów] NIP: 683-210-36-30 KRS: 0000768435 (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielania informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art 6.1 a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądanie dostępu, sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych rodo@kancelaria360.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Honors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie [adres: Gdów 285, 32-420 Gdów] NIP: 683-210-36-30 KRS: 0000768435 w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Kancelaria Honors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie [adres: Gdów 285, 32-420 Gdów] NIP: 683-210-36-30 KRS: 0000768435 w zgodzie z Polityką Prywatności. Podanie w formularzu adresu mailowego oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Podanie w formularzu nr telefonu oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o treści marketingowej lub kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z Polityką Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Kancelaria Honors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdowie [adres: Gdów 285, 32-420 Gdów] NIP: 683-210-36-30 KRS: 0000768435 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany poniżej e-mail i telefon.